Hvile-EKG

Hvile-EKG

Vi har et bredt udvalg af hvile-EKG-systemer, der er udviklet til at højne klinisk præcision. De er koblet op på avancerede data-analyseværktøjer, som kan hjælpe jer med at træffe mere sikre beslutninger.   

Brugerfladen er nem at betjene, og I kan se EKG’er direkte på skærmen. Systemerne kan også hjælpe jer med at opfange og visualisere pacemaker-slag mere præcist for at forbedre diagnosticeringen. 

I kan forbinde vores EKG-udstyr med eksisterende systemer og få adgang til EKG-data, der let kan udskrives, lagres og overføres. 

Se vores løsninger til hvile-EKG (ENG): MAC VU360TM eller MAC 2000TM Hvile-EKG | GE Healthcare Danmark


Arbejds-EKG

Arbejds-EKG

Sætter arbejdstests jer på hårdt arbejde?

Med et arbejdstestsystem fra GE Healthcare, får I mulighed for at foretage et stort antal målinger, som kan afsløre sygdomme i koronararterierne og samtidig risikostratificere patienten. 

XTI (eXercise Test Interpretation) sammenkobler alle testens parametre, fx HR, ST-niveau, alder, METS og medicin. Når grænseværdierne overskrides, analyserer systemet sig frem til en årsag. 

MUSE – den kardiologiske EKG-database lagrer ligeledes disse analyser og tolkninger.

Se vores løsninger til arbejds-EKG (ENG)


Arbejds-EKG | GE Healthcare Danmark

Ambulatorisk EKG

Ambulatorisk EKG

Små, lette Holter-EKG-optagere
Hjertet slår i gennemsnit 100.000 gange om dagen. Hvert slag er vigtigt, og derfor er det ikke altid nok kun at foretage stikprøvemålinger.

Vores Holter-optagere hjælper jer med at opfange data enkelt og præcist. Optagerne er små og lette at bruge. Den tilhørende app guider jer gennem optagelsen og viser signalkvaliteten. Det er med til at forbedre kvaliteten af data og mindske risikoen for at skulle gentage optagelser.  

Det handler om at udnytte tiden effektivt og minimere unødvendige opgaver, så I kan fokusere på patienten. Derfor kan I bruge den tilhørende app på både smartphone, tablet og PC med Bluetooth®*. App’en er intuitiv og guider jer gennem opsætningsprocessen for at gøre jeres tid med patienten så produktiv som muligt.  

Holter-optagerne er behagelige for patienten at bære. Det betyder, at de kan fortsætte deres daglige aktiviteter, mens I kan indsamle den data, I har brug for. De vejer ca. 50 g og kan optage 24, 48 og 72 timer.  

Få overblik over Holter-data
Behandling af Holter-data kan være udfordrende for mange EKG-afdelinger. Vores løsning hjælper jer med at kombinere høj kvalitet med høj produktivitet. Vi har udviklet et system med udgangspunkt i klinisk kvalitet og jeres arbejdsgange, der har fokus på:

  • Hastighed – systemet visualiserer data i grafer og diagrammer, og fremhæver relevante hændelser og trendkurver med mulighed for hurtig og intuitiv betjening. Hjertefrekvens-trendkurven viser jer støjområder med det samme, så I hurtigt kan tilføje eller fjerne områder til analysen og spotte potentiel atrieflimren (Afib) med det samme. Det er også muligt bl.a. at indstille personaliserede parametre ud fra patienten for at muliggøre hurtigere analyse. 

  • Præcision – oplev nøjagtighed og konsistens med vores klinisk dokumenterede algoritmer, der gør det lettere at analysere selv kritiske patienter med fx atrieflimren eller pacemakere. 

  • Brugervenlighed – få direkte adgang til Holter-data. Systemet er kompatibelt med GE Holter-optagere, monitorer, telemetri og MUSE™-systemer og leverer dermed en strømlinet arbejdsgang, der hjælper med at spare tid og reducere fejl. 

Læs mere om vores EKG-optagere og analyseværktøjer her (ENG)

*Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG

Ambulatorisk EKG | GE Healthcare Danmark

MUSE - kardiologisk EKG-database

MUSE – kardiologisk EKG-database

IT-systemet MUSE samler alle EKG’er fra fx ambulancer, akutmodtagelsen og hjerteafdelingen og kan let tilgås direkte i patientens journal . EKG’er fra ambulancer vil i nogle tilfælde kunne nå frem til akutmodtagelsen før patienten. Det gavner både jer og patienterne, da I har en bedre mulighed for at kende til patientens tidligere undersøgelser, behandlinger og problematikker. 

Systemet arbejder sammen med andre IT-systemer og kan kobles til forskellige patientjournalsystemer.

Ud over den enkle adgang til patienters EKG’er har systemet den fordel, at det lagrer statistikker over målingerne. På den måde er MUSE et godt databaseredskab til forskningsbrug.

Læs mere om det kardiologiske IT-system MUSE og EKG-database her (ENG)

MUSE - kardiologisk EKG-database | GE Healthcare Danmark

Kontakt

Vil du høre mere om vores løsninger inden for diagnostisk kardiologi eller har du spørgsmål?

Så ring eller skriv til os på:
43 29 54 00
kontakt.ge@ge.com