EKG og afføringsprøver fra 25.000 lollikker og falstringer

Stor befolkningsundersøgelse sætter Lolland-Falster på landkortet for international forskning. Det sker ved at gå nye veje – og køre øerne tynde i autocamper.

Lolland-Falster Undersøgelsen

Foto: Hvis borgerne ikke kan komme til klinikken, må klinikken komme til borgerne. Projektchef Randi Jepsen foran autocamperen, der fungerer som mobilt undersøgelsesrum i Lolland-Falster Undersøgelsen.


Lolland-Falster Undersøgelsens administration holder til i en tidligere lægebolig ved Nykøbing Falster Sygehus, lige ud til Guldborgsund. Her er der – meget passende for en undersøgelse, der favner begge øer – udsigt til Lolland på den anden side.

Men befolkningsundersøgelsen har endnu videre perspektiver, nemlig en plads i både dansk og international forskning. Projektchef, sygeplejerske og ph.d. Randi Jepsen forklarer det banebrydende ved Lolland-Falster Undersøgelsen:

”Der er jo lavet befolkningsundersøgelser før i Danmark, bl.a. i Næstved, som afsluttede dataindsamling for nogle år siden. Men det er ikke gjort før i en landlig befolkning, og det er også nyt i Danmark – og på verdensplan – at vi undersøger hele husstande.”1

”Borgere i Lolland og Guldborgsund kommuner, som er fyldt 18 år, kan blive udtrukket tilfældigt fra deres folkeregisteradresse. Alle i husstanden får så individuelle invitationer til at være med. Det betyder, at det kan være babyer, 94-årige, enlige, familier eller flere generationer.”

Mulighed for at forske i helbred og familiemønstre

Ifølge Randi Jepsen giver det nogle helt nye muligheder for at forske i familiemønstre, både de biologiske og de sammenbragte. Og forskning er det altoverskyggende formål med undersøgelsen:

”Vi er ikke ude med løftede pegefingre eller et sundhedspædagogisk sigte, hvor vi skal fortælle folk, hvordan de skal leve deres liv. Vores arbejde er at samle data ind gennem en række kliniske undersøgelser og et spørgeskema. De data kommer i et register, og biologisk materiale fra prøver lagres i en biobank – selvfølgelig med deltagernes samtykke.”

”Målet er at nå 25.000 deltagere i løbet af de fire år, undersøgelsen kører. Det er et solidt og statistisk meget holdbart datamateriale. På den måde kan vi bidrage til vidensudvikling nu og i mange år fremover.” 

Der er allerede mange separate forskningsprojekter tilknyttet Lolland-Falster Undersøgelsen, lige fra undersøgelser om metabolisme, øre-næse-hals-sygdomme og psykiske helbredsproblemer, til kronisk nyresygdom og familiemønstre for fysisk aktivitet, forklarer Randi Jepsen.

Lolland-Falster Undersøgelsen - EKG | GE Healthcare

Foto: Borgere i alle aldre inviteres til at deltage i Lolland-Falster Undersøgelsen. Til de yngste deltagere er der indrettet et undersøgelsesrum med en uro i loftet, så der er noget at kigge på, mens man får målt sin puls eller taget EKG.

Rullende klinik i en autocamper giver fleksibilitet i undersøgelserne

Teamet i Lolland-Falster Undersøgelsen består af sygeplejersker, bioanalytikere og administrativt personale. Man strækker sig langt, for at så mange som muligt kan deltage i undersøgelsen. Fx er der indrettet et mobilt undersøgelsesrum i en autocamper, så undersøgelsesteamet kan komme ud til de deltagere, der ikke kan komme til dem. Komplet med alt medicinsk udstyr samt køletasker og -kasser til blod-, spyt- og urinprøver.

I autocamperen findes bl.a. et mobilt EKG-apparat fra GE Healthcare, der er lille nok til at kunne passe ind lige over undersøgelseslejet. EKG-apparatet blev valgt, fordi det bl.a. er kompatibelt med regionens MUSETM-system, kan lave 12-punkts-EKG og eksportere data ud i forskellige fil-formater. Og så har det altså den rette størrelse til Lolland-Falster Undersøgelsens behov.


Landbefolkning kan også bidrage til forskning

Man fornemmer en stolthed hos teamet over at kunne yde et vigtigt bidrag til forskningen, som landkommune i det såkaldte Udkantsdanmark.

Som Randi Jepsen siger: ”Mit hjertebarn er at udligne lidt af den sociale ulighed inden for forskning. Jeg bliver rent ud sagt glad, når vi kan køre Lolland-Falster rundt efter afføringsprøver! For så er det ikke kun bybefolkningen, der kan bidrage til ny viden om tarmbakteriers betydning for helbredet.”2


Fakta om Lolland-Falster Undersøgelsen3 

  • Et projekt i samarbejde mellem Region Sjælland, Lolland og Guldborgsund kommuner.
  • 15 forskningsprojekter p.t. er tilknyttet undersøgelsen, med omkring 100 forskere fra ind- og udland.
  • Startede i februar 2016 og forventes at løbe over 4 år. 
  • Målet er 25.000 deltagere.

For mere viden om undersøgelsen: 
Kontakt projektchef Randi Jepsen:
rjep@regionsjaelland.dk
Eller læs mere på Region Sjællands hjemmeside1 Region Sjælland, 2017: Lolland-Falster Undersøgelsen, Baggrund og formål
2 Interview med Randi Jepsen, sygeplejerske, ph.d. og projektchef for Lolland-Falster Undersøgelsen, juni 2017.
Region Sjælland, 2017: Lolland-Falster Undersøgelsen