Kvalitet skal give mening – Kvalitet og kontrol i Medicoteknik Region Sjælland

”Hvis der ikke er mening med reglerne, så er de svære at implementere. Det er vores vision, at kvalitetsarbejdet hænger fuldstændig sammen med den måde, man arbejder på ude i afdelingerne.”

Henrik Brockdorff Jensen, medicoteknisk chef i Region Sjælland


I januar 2013 blev den medicotekniske ledelse på Region Sjællands syv sygehuse lagt sammen. Den nye medicotekniske chef, Henrik Brockdorff Jensen, fik ansvaret for at samle trådene og skabe et sammenhængende område, netop som alle i regionen begyndte forberedelserne til den kommende akkreditering.

”Det var i virkeligheden en gave,” mener Henrik Brockdorff Jensen, der brugte Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) som afsæt for den ensretning, organisationsændringen alligevel skulle føre med sig.

”Vi har fået meget ud af at arbejde med DDKM, ikke kun som en del af et kvalitetsarbejde, men simpelthen som en platform for ensartede retningslinjer på tværs af de syv sygehuse i regionen,” fortæller han.

I november 2014 var sygehusene i regionen fuldt akkrediterede. Regionens fire medicotekniske afdelinger blev akkrediteret hver for sig, og alle blev fuldt akkrediterede i første omgang – Det store kvalitetsarbejde var lykkedes, og det skyldes blandt andet Henrik Brockdorff Jensens tilgang til arbejdet: Retningslinjer skal ikke bare være der for retningslinjernes skyld. Der skal være en mening med dem.


Det skal give mening

”Kvalitet giver mening, når man arbejder efter retningslinjerne i hverdagen. Det er vigtigt for holdningen til arbejdet ude på klinikkerne og blandt medicoteknikerne. Hvis der ikke er mening med reglerne, så er de svære at implementere. Det er vores vision, at kvalitetsarbejdet hænger fuldstændig sammen med den måde, man arbejder på ude i afdelingerne. Det skal ikke være nødvendigt at slå op i et eller andet regelsæt for at kunne leve op til det fastlagte kvalitetsniveau,” forklarer Henrik Brockdorff Jensen, der mener, at en væsentlig brik i puslespillet er at finde det rette kvalitetsniveau i første omgang.

”Kvalitetsarbejdet handler dels om, at man har lagt sig på det rette niveau og dels om, at man arbejder efter retningslinjerne,” mener han.

”Lægger vi barren for lavt, så bliver vi ikke akkrediteret, og lægger vi den for højt, så spilder vi ressourcerne, så det er vigtigt at ramme hovedet på sømmet.”


Samarbejde

At ensrette retningslinjer for hele det medicotekniske område på tværs af regionen er ikke noget, man gør oppefra eller på egen hånd. Det er et samarbejde.

”Vores ansvarsområde både i det daglige og i forhold til akkrediteringen går fra vugge til grav på det medicotekniske område. Vi har implementeret retningslinjer for alt fra anskaffelse af udstyr til bortskaffelse. Det er et samarbejde mellem mange parter, både klinikerne, indkøberne, medicoteknikerne og leverandørerne,” fortæller Henrik Brockdorff Jensen.

”GE er en samarbejdspart i den her proces. De kan fx stå for service på eget udstyr, så lavpraktisk handler det fx om, at leverandøren hjælper med at mærke udstyret på en bestemt måde, så vi slipper for det; at informationerne automatisk kommer over i vores systemer og den slags.”


Om Medicoteknik Region Sjælland

Vil holde niveauet med uanmeldte besøg

Nu hvor regionen har nået niveauet, er Henrik Brockdorff Jensen opsat på at holde det. Han oplevede dog ved sidste akkreditering i 2011, at det ikke er så nemt.

”Forud for sidste akkreditering arbejdede vi os op i kvalitetsniveau og blev akkrediterede, men herefter er det min oplevelse, at man er gået lidt ned ad bakke igen i hvert fald inden for det medicotekniske område. Det betød, at vi måtte knokle for at komme op i niveau igen til denne akkreditering. Sådan skal det ikke være,” påpeger han.

Derfor er man nu ved at indføre uanmeldte kontrolbesøg i mellem de planlagte besøg hvert 3. år.

”Uanmeldte besøg fra surveyerne er noget af det, der kan holde gryden i kog. Hvis vi vidste, at der først kom kontrolbesøg igen om tre år, kunne vi hvile på laurbærrene i 2½ år, før vi behøvede at kigge på tingene igen,” spår Henrik Brockdorff Jensen, der forklarer, at ordningen er frivillig for de enkelte sygehuse, og at de fleste er med på den.


Plads til nye idéer

Den Danske Kvalitetsmodel er meget driftsfokuseret, men for den medicotekniske ledelse er det vigtigt, at der stadig er plads til udvikling.

”Det at gøre ting ens er vigtigt for mig. At standardisere i en eller anden grad, uden at det tager initiativet fra lægen eller radiografen, er med til at skabe udvikling i sygehusene. Der er en hårfin balance i standardisering – for der skal også være plads til de gode idéer. Ellers ville vi altid holde os til det, vi kender. Men det er ikke godt for patienterne. Der skal være nogen, der tænker ud af boksen og foreslår det nye apparat eller den nye metode,” mener Henrik Brockdorff Jensen.

”Vi har nogle klinikere i regionen, der er virkelig fremme i skoene på deres specialer. Det er dem, der henter ny teknologi til regionen. De er ildsjæle, der tager på messer og konferencer, de interesserer sig for den nyeste forskning og taler med producenter.”

”Det er alfa omega, at vi fortsat udvikler os, så vi får bedre diagnostik, hastighed og kvalitet,” konkluderer han.