Effektivisering i samspil

Flere patienter, hurtigere udredning og bedre behandling – det er tilbagevendende krav til sygehusene – vel at mærke med et statisk budget. Dét får nu sygehusledelserne til at tænke i nye modeller for effektivisering og behandling, for at imødekomme de stigende krav.

Samarbejdspartner i sundhedssektoren | GE Healthcare

Januar 2016

“Trenden er skiftet de seneste år, så sygehusledelserne i stigende grad tænker industrien ind i driften, mens de selv fokuserer på kerneydelsen, nemlig at sikre, at den samlede indsats giver størst mulig værdi for patienten. Det har givet en øget efterspørgsel efter nye og bredere skræddersyede løsninger, der kan hjælpe sygehusledelsen til at kunne leve op til de mange krav.”

Det forklarer Gert Rode, der er Business Development Manager for GE Healthcare. Han står i spidsen for et initiativ om et tættere samarbejde med sygehusledelserne – et offentligt-privat samarbejde, hvor GE Healthcare er med til at udvikle komplette løsninger fx inden for optimering af patientflow og effektivisering af driften gennem avancerede IT-systemer og Big Data.

”Hvor hospitalerne førhen blot efterspurgte levering af medicinsk udstyr, efterspørger man nu et reelt samarbejde med industrien. Der, hvor det giver mening, er GE i samspil med sygehusene parat til at levere innovative brede løsninger og vidensdeling,” fortæller Gert Rode.

En kendt model i udlandet

I flere europæiske lande, Asien og USA har GE udviklet helhedsløsninger i samarbejde med hospitaler, der opnår større effektivitet i driften. Gert Rode fortæller:

”GE har udviklet en løsning sammen med Temple Health, et af Philadelphias førende akademiske hospitaler med over 1.000 læger og forskere. GE arbejder sammen med Temple om at øge den operationelle effektivitet gennem modernisering af billeddiagnostik med  top moderne udstyr samt optimering af procesflow. Forventningerne til samarbejdet er store; bedre udstyr, bedre patientbehandling og besparelser i omegnen af 270 mio. kr. på 7 år.”

Vedligehold af 17.000 apparater

”GE Healthcare har i 2016 tegnet kontrakt på en såkaldt Managed Maintenance Service (MMS) med Imperial College Hospital Trust i London – en bredt favnende løsning med Englands største offentlige hospitalsgruppe, der dækker drift og vedligeholdelse af omkring 17.000 apparater fra billeddiagnostik til biomedicinsk udstyr fordelt på Imperials fem hospitaler i London,” fortæller Gert Rode.

Samarbejde tæt på patienten

På det patientnære område har GE Healthcare indgået et samarbejde med Karolinska Universitetshospital og Stockholms Läns Landsting om at optimere patientforløbet for patienter med kræft i bækkenet.

”Samarbejdet med Karolinska demonstrerer netop, at et samarbejde med GE giver mening, ikke blot på udstyrssiden, men også når det drejer sig om kvaliteten og effektiviteten i patientens forløb. Over de næste 14 år er vores kollegaer i Sverige med til at udvikle et forløb for denne patientgruppe, der skal højne kvaliteten i forløbet, lette tilgangen til PET/CT diagnostik samt mindske produktions- omkostningerne med patienten i fokus. Aftalen indebærer, at vi kontinuerligt måler effekten af indsatserne, samt at parterne deler det økonomiske resultat, som projektet skaber,” forklarer Gert Rode.

GE vil gerne tage et ansvar

“Jeg glæder mig over, at den private industri får mulighed for at tage et større driftsansvar i fremtidens sygehuse og sætte et større aftryk i form af leverancer, der er fokuseret på løsninger frem for blot maskiner. Der, hvor det giver mening, er GE parate til at indgå i et samspil med sygehusene om at udvikle nye løsninger, så patienterne – som jo i sidste ende er dem, det handler om – får mulighed for at opleve kortere udredningstid og bedre kvalitet i deres  behandling.”

Ansvar betyder også risikodeling 

Ofte ønskes det at indgå et sådant samarbejde med en varighed, der strækker sig over en længere årrække. For at imødegå risikoen for at samarbejdet udvikler sig til en teknologisk sovepude suppleres en samarbejdsaftale ofte med en serie teknologiske milepæle. At tage medansvar betyder også at tage del i risikoen, og det er Gert Rode og GE indstillet på.

“GE vil gerne investere i et endnu bedre dansk sundhedsvæsen, og samtidig påtage sig både et delt ansvar og en finansiel risiko for, at vi sammen kan skabe et bedre sundhedsvæsen, hvor vi får mere ud af vores fælles ressourcer,” siger han.