Sikker karakteristik af tumor i én scanning

Danske forskere i front.
- Udnytter hyperpolarisering til forskning i kræft og livsstilssygdomme (del 1).

Godartet eller ondartet? Aggressiv eller harmløs?

Karakteristikken af en tumor er afgørende for, hvilken behandling patienten får. I dag kræver det en biopsi at skelne godartet fra ondartet, samt flere scanninger at få indblik i kræftcellernes egenskaber. Resultatet kan være overbehandling og lang behandlingstid.

”Tag prostatakræft. Størstedelen af nyopdagede tilfælde er harmløse. Man behøver ikke gøre andet end at følge dem, men det er svært at skelne de aggressive tumorer fra de harmløse med de metoder, vi bruger i dag. Derfor fjerner man prostata, hvilket kan føre til impotens og inkontinens,” fortæller forskningsleder, professor Andreas Kjær, der er ved at udvikle en metode, der kan give en mere præcis karakteristik i én scanningssession.

HyperPET

”Vi kombinerer PET, MR og hyperpolarisering i én enkelt scanning – vi kalder det hyperPET”, forklarer Andreas Kjær.

”Ved at kombinere de tre teknikker kan vi observere tumoren på en række parametre, der tilsammen kan vise os dens særlige fingeraftryk.”

”Det vil gøre det muligt i endnu højere grad at skræddersy behandlingen til den enkelte patient og dermed øge overlevelseschancerne.”

Hurtig korrigering af behandlingen

”HyperPET kan også vise os, om en påbegyndt behandling har effekt. I stedet for at vente på at se, om tumoren er blevet mindre, kan vi scanne og i løbet af et par timer se, om tumoren reagerer på behandlingen.”

”Patienten kan dermed straks skifte til et mere lovende præparat,” forudser Andreas Kjær.

Hyperpolarisering

”Med hyperpolarisering kan vi se på MR-scanningen, hvor aggressiv tumoren er. Det har vi ikke kunnet før. Det er også denne metode, der kan vise os i realtid, om
kræftcellerne reagerer på behandlingen.”

Om forskningsprojektet

Forsøget er startet med familiehunde, der har fået kræft naturligt. Hundene får en præcis diagnose i hyperPETscanneren og får herefter strålebehandling
tilbudt på Rigshospitalet. I løbet af 2015 går holdet over til at bruge 2-benede forsøgspersoner.

5 korte om hyperpolarisering