Dansk opfindelse gør det lettere at identificere farlig medicin (del 2)

Danske ingeniører har sammen med GE udviklet en algoritme til EKG, der kan diagnosticere hjertesygdommen Langt QT Syndrom, der både ses i arvelig og medicininduceret form. Opfindelsen kan bruges til at identificere sikker og farlig medicin i de tidlige faser af medicin- udviklingen.

Ny markør: T-taks morfologi

Hele humlen i den nye algoritme er, at man ved at kigge på en anden markør end blot QT-intervallet kan stille en diagnose med langt større sikkerhed. Markøren er T-takkens form, og den har Claus Graff og resten af holdet kvantificeret.

”I stedet for kun at kigge på intervallet, kigger vi også på bølge-formen på T-takken,” forklarer Claus Graff.

”Bruger man kun QT-interval til at forudsige medicininduceret hjertearytmi, får man ikke den fulde sandhed. Når man tilføjer den ekstra analyse med T-taks morfologi, så får man et bedre indblik i risikoprofilen for medicin. Og det er det indblik, man har brug for, for at kunne vurdere helhedsrisiko for hjerte- arytmi,” siger han.

I 2012 blev QT Guard Plus, som det eneste produkt på markedet, FDA-godkendt til at undersøge forandringer i T-taks morfologien.


Om forskningssamarbejdet


Siden den spæde start har det danske team arbejdet tæt sammen med ingeniørerne hos GE om at gøre algoritmen klar til markedet.
”Vi havde ugentlige telefonsamtaler med GE’s udviklings- ingeniører, der udvikler algoritmer til deres EKG-apparater – også da vi stadig var studerende. Senere skrev jeg min ph.d. i samarbejde med GE,” fortæller Claus Graff.


Digital EKG-database gjorde forskning nemmere

En stor del af den data, holdet skulle bruge for at validere algoritmen, kommer fra den digitale EKG-database, MUSE*, der er implementeret i flere af landets regioner. MUSE er et GE-system, der automatisk lagrer alle EKG’er taget på hospitaler, i ambulancer og i lægehuse i patientens elektroniske journal, samt i en central database.

”MUSE har været meget vigtig i forhold til overhovedet at kunne lave analyserne. De fleste af de EKG’er, vi har kigget på, er optaget på GE’s udstyr. De bliver sluset direkte ind i MUSE, hvor vi så har adgang til dem i anonymiseret form. Det betyder, at EKG’erne allerede var kompatible med vores algoritme.”

”Vi har kigget på EKG’er fra mere end 350.000 forskellige patienter. De EKG’er har vi koblet til de nationale registre, fx receptindløsningsregistret, så vi har patienternes medicin- historik. Alle de EKG-mål, der skal bruges til at vurdere medicin-sikkerhed, findes i MUSE, så det kan nemt kombineres med det nye T-taks morfologi-mål. Det gør analyse af medicinen meget nemt, når man har MUSE,” konkluderer Claus Graff, der glæder sig over, at holdets opfindelse endelig er kommet på markedet.