Bispebjerg opruster med digital PET-CT scanner

Bispebjerg har som de første i verden købt en digital PET/CT-scanner fra GE Healthcare til patientundersøgelser for at opruste på kapaciteten og give bedre kvalitet i undersøgelserne.

Lars Friberg, Bispebjerg - Digital PET/CT

Foto: Bispebjerg Hospital øger kapacitet og kvalitet med digital PET/CT-scanner. Ledende overlæge Lars Friberg fortæller her, hvorfor valget faldt på en digital scanner.


Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital har tradition for at være i front med ny teknologi. Som de første i verden har de nu købt en digital PET/CT-scanner fra GE Healthcare til patientundersøgelser for at opruste på kapaciteten og give bedre kvalitet i undersøgelserne.

Ifølge ledende overlæge Lars Friberg skal man være lidt af en teknologinørd for at arbejde på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Derfor er det kræs for afdelingens læger, bioanalytikere, radiografer og fysikere at være de første, ikke blot i Danmark, men i verden, der får installeret en helt ny generation af CE-mærkede PET/CT-scannere fra GE til klinisk brug – en scanner, der opfanger fotonerne digitalt.

”Det er meget stimulerende for den faglige udvikling og fantastisk spændende at få lov til at være først med en ny teknologi,” siger Lars Friberg.


Øget behov for PET/CT-scanninger

”Vores hovedformål med den nye scanner er simpelthen at få mere kapacitet. Behovet for PET/CT-scanninger stiger voldsomt, fordi der er flere kræftpatienter, som bliver undersøgt med den type scanning. Der er også andre, ikke-kræftrelaterede undersøgelser, som i stigende omfang bliver lavet med PET/CT-scanning1,” siger Lars Friberg.

Bispebjerg Hospital servicerer halvdelen af Region Hovedstadens borgere med udredning for lungekræft. Det er 900.000 borgere2, man skal være parat til at tage, svarende til 8-10 om dagen. Derudover laver afdelingen også undersøgelser for andre kræftformer, hjertesygdomme og demens.


Digital teknologi betyder lavere stråledosis

Afdelingen har indkøbt i alt 3 nye PET/CT-scannere fra GE, hvoraf den ene er en digital scanner (DiscoveryTM MI3), der er helt ny på markedet. De nye scannere giver ekstra kapacitet, og den digitale PET/CT-scanner kan, ifølge Lars Friberg, noget ekstra.

”En af fordelene ved en digital scanner er, at den er mere følsom4, så med den samme radioaktivitetsmængde vil vi kunne opfatte meget mere. Det er en del af vores langsigtede strategi for at mindske stråledosis både for patienter og for personalet. Det har vi arbejdet med igennem mange år,” forklarer Lars Friberg.

”Den har desuden en meget høj opløsningsevne5, der vil kunne give mere detaljerede billeder, hvor man potentielt kan opdage bittesmå metastaser, som før var svære at skelne på scanningsbillederne6,” fortsætter han.


Hurtige detektorer ideelt til hjertescanninger

Afdelingen er også positivt stemt over for scannerens detektorer, der i den digitale model arbejder meget hurtigt.

”Det har vi fx brug for, når vi laver hjerteundersøgelser. Der sprøjter vi sporstoffet ind intravenøst, og så passerer det ind i hjertet. Men der går jo ikke mange hjerteslag, før sporstoffet er ude igen, og i den tid skal man opsnappe alle de data, man kan. Og det kan den digitale PET/CT-scanner7.”

Bispebjerg Hospital - Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling

Foto: Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital har tradition for at være i front med ny teknologi. Som de første i verden har de nu købt en digital PET/CT-scanner fra GE Healthcare til patientundersøgelser. 


Fra papirstrimmel til digital PET/CT

Bispebjerg har tradition for at være tidligt ude med ny teknologi. Allerede i 1970’erne var Lars Friberg med til at lave de første hjernescanninger på hospitalet. Det foregik med hjælp fra en kolos af en computer, hvor man indlæste programmer på lange papirstrimler kaldet ’bootstraps’, fordi enden lignede stroppen bag på et støvleskaft.

Når vi ’booter’ computeren, kommer ordet altså fra de gamle papirstrimler, der fulgte i hælene på hulkortene. Siden var Bispebjerg også nogle af de første herhjemme, der gik over til floppy disks.

Lars Friberg ser investeringen i den digitale PET/CT-scanner som en fremtidssikring. ”Det er næste generation af scannere. Når vi ser nogle år frem, tror jeg kun, det vil være den her type scannere, der bliver solgt i Danmark.”1, 2, 6, 7 Interview med Lars Friberg, ledende overlæge, Bispebjerg Hospital, 9. januar 2017.

3, 4, 5 Discovery MI 4 Ring datablad 20160601 Rev1